Hastalıktan ARİ İşletme Nedir?

Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip, tüm hayvanları şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine HASTALIKTAN ARİ İŞLETME denilmektedir.

Hastalıktan ari işletmelerin işletmeye ait her türlü kaydı tutmaları, hayvan sağlığı ve refahı, ahır hijyeni ve sağlığı, süt sağımında hijyen, bina ekipman ve alet hijyeni, sağımda çalışanların hijyeni, işlenmiş sütün kalitesi ve toplanması, işlenmemiş sütün kullanımdan geri çekilmesi ve hayvan beslenmesi kurallarını uygulamaları ve bununla ilgili kayıtları tutmaları, çiğ sütte bakteri, somatik hücre, aflotoksin miktarı, kalıntı miktarlarının limitlerin altında olmaları durumunda işletmeye ONAYLI SÜT ÇİFTLİĞİ denilmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012/21 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesine göre işletmeler hastalıktan ari işletme ve onaylı çiftlik sertifikalarını alabilmektedir.

Gülel Hayvancılık, Antalya’nın sağmal hayvan sayısı bakımından en büyük HASTALIKTAN ARİ işletmesidir ve Gülel Doğal markasıyla sütün en doğalını, en tazesini ve en sağlıklısını size ulaştırmayı hedeflemektedir.